DCD -Developmental coordination disorder 

Kurs för fysioterapeuter och idrottslärare.

Otroligt bra – bra kursmaterial, bra föreläsare med gedigen kunskap, intressanta diskussioner och mycket ny fakta
— Tidigare kursdeltagare
 
Uppskattar patientfall, diskussioner, praktisk övning och bakgrund till diagnosen
— Tidigare kursdeltagare
 
Bra upplägg med teoretisk del först men det praktiska och patientfallen var väldigt uppskattat och lärorikt
— Tidigare kursdeltagare
 

Kursbeskrivning

Plats: Stockholm

Antal dagar: 2 (nästa tillfälle 24-25:e januari, 2020)

Kostnad: 5000 kr + moms

Målgrupp: Fysioterapeuter och idrottslärare

Kursledare: Ulrika Myhr, specialist inom barnfysioterapi med lång erfarenhet av arbete med barn med DCD, författare till boken ”Sittande barn”.

Så gott som varje klass har ett barn med DCD-problematik . Barn med DCD har motoriska svårigheter som ibland innebär att det är omöjligt att sitta stilla och att stabilisera kroppen, ibland innebär det att de är klumpiga, rädda och behöver starthjälp för att våga vara med i lek och idrott. De motoriska svårigheterna påverkar inlärning, vardagsfunktioner och barnets självkänsla Barn med DCD är ofta mobbade.

På kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper som gör att du kan identifiera barn med DCD. Du får också kunskap om vad man bör kunna vid olika åldrar och strategier för att lära sig nå nya färdigheter. Med kunskap kan du få barnen att lyckas, och möjliggöra att de får lust och självkänsla till att vara med i idrott och lek.

Det finns ett stort behov av att förstå och kunna hjälpa barn med DCD och ge barnen hjälp tidigt. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn som fysioterapeut eller idrottslärare.

I utbildningen får du bl.a. lära dig:

  • Grunder i motorisk utveckling och hur de påverkas vid DCD

  • Symptom vid 2 olika typer av DCD

  • Hur förbättrar vi motorik hos barn med DCD?

  • Bedömning och diagnosticering

  • Påverkan på vardagsfunktioner och inlärning

  • Skolsituationen – kunna sitta stilla, rörelsebehov, idrott och slöjd, betyg

  • Deltagande i fritidsaktiviteter – strategier för att lyckas

  • Påverkan på känslor och självkänsla

  • Prognos vid DCD


Frågor?

Ulrika Myhr
+46 (0)73-526 48 88
ulrika@learntomove.se

Tillbaka till utbildningar >